معنی کلمه قریشیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قریشیة. [ ق ُ رَ شی ی َ ] (ص نسبی ) نسبت مؤنث است به قریش . (معجم البلدان ). رجوع به قریش شود.