معنی کلمه زندینا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زندینا. [ زَ ] (اِخ ) دهی است به نسف . (منتهی الارب ). قریه ای از قرای نسف به ماوراءالنهر. (از معجم البلدان ).