معنی کلمه ابن قالون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابن قالون . [ اِ ن ُ ] (اِخ ) ابوعبداﷲ محمدبن یحیی . از رجال دربار بنی حفص بتونس و حاجب ابوبکر حفصی . سپس از جانب ابوتاشفین بتونس شده و به ابراهیم بن شهید پیوسته است و بعد با ابوبکر حفصی ابن شهید از تونس نفی و در 728 هَ .ق . کشته شده است .