معنی کلمه سراب بادیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سراب بادیه . [ س َ ی َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ده پیر بخش حومه ٔ شهرستان خرم آباد واقع در 13 هزارگزی شمال راه شوسه ٔ خرم آباد بکرمانشاه و 15 هزارگزی شمال خرم آباد. هوای آن معتدل و دارای 120 تن جمعیت است . آب آنجا از چشمه تأمین می شود. محصول آنجاغلات ، صیفی ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . صنایع دستی زنان فرش سیاه و چادر بافی است . راه مالرو دارد. ساکنین از طایفه ٔ بیرالوند بوده زمستان رابه قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).