معنی کلمه ایر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ایر. [ اَ ](اِ) آلت تناسل . (برهان ). رجوع به ماده ٔ بعد شود.