معنی کلمه غیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غیر. [ غ ُ ی ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ غَیور. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) رجوع به غَیور شود.