معنی کلمه ایام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ایام . [ اُ ] (ع اِ) بیماریی مر شتران را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

دود. (منتهی الارب ). رجوع به ماده ٔ قبل شود.