معنی کلمه ایام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ایام . (ع مص ) دود کردن زنبورخانه را تا عسل چینند. (منتهی الارب ) (آنندراج ). دود کردن زنبورخانه را تا انگبین چینند. (ناظم الاطباء). اَوَم . (منتهی الارب ).

(اِ) دود. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء)

ج ِ اُیُم .

بیماریی است شتران را. (منتهی الارب ). رجوع به ماده ٔ بعد شود.