معنی کلمه کرخا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کرخا. [ ک َ ] (اِخ ) کرخه . (جغرافیای تاریخی لسترنج ص 258). رجوع به کرخه شود.