معنی کلمه ایابس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ایابس . [ اَ ب ِ ] (ع اِ) ج ِ اَیبَس . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

چیزی درشت و سخت که بر آن شمشیر آزمایند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).