معنی کلمه صیدعلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صیدعلی . [ ص َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند، واقع در 37000 گزی خاور خوسف . کوهستانی و هوای آن معتدل است و 10 تن سکنه دارد. آب آن از قنات . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت . راهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).