معنی کلمه صیدرمحله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صیدرمحله . [ ص َ دَ م َ ح َل ْ ل َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حومه ٔ بخش رودسر شهرستان لاهیجان و متصل به رودسر است . دارای 44 تن سکنه می باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).