معنی کلمه نحاسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نحاسی . [ ن ُ / ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ) مسین . (ناظم الاطباء). از مس .از جنس مس . مسی .

به رنگ مس . مسی رنگ .