معنی کلمه لهاوور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لهاوور. [ ل َ وو ] (اِخ ) لاهور. لهاور.لهانور. لوهور. لوهر. لاوهور. و رجوع به لاهور شود.