معنی کلمه اولم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اولم . [ ل َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان شاندرمن بخش ماسال شاندرمن شهرستان طوالش . سکنه ٔ آن 198 تن و آب آن از چشمه و محصول آن برنج و مختصر ابریشم و گندم است . شغل اهالی زراعت و گله داری است . اکثر سکنه در تابستان به ییلاق دره چاف رود میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).