معنی کلمه قریبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قریبی . [ ق َبی ی ] (اِخ ) حبیب بن ابی قریبه معلم . از محدثان است . وی از عطاء و ابن سیرین روایت کند و از او حمادان و یزیدبن زریع و جز ایشان روایت دارند. او از مردم بصره و از ثقات محدثان است . (اللباب فی تهذیب الانساب ).