معنی کلمه قریبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قریبی . [ ق ُ رَ بی ی ] (ص نسبی ) نسبت است به قُرَیبة. (اللباب ). رجوع به قُرَیبة شود.