معنی کلمه لهاش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لهاش . [ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان جلاو بخش مرکزی شهرستان آمل ، واقع در چهل هزارگزی جنوب آمل . کوهستانی ، معتدل و مرطوب . دارای 65 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات و عسل . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).