معنی کلمه اوطان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اوطان . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ وطن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء) (دهار). رجوع به وطن شود.