معنی کلمه لهاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لهاد. [ ل ُ ] (ع اِ) سکچه ٔ وقت مرگ یا عام است . (منتهی الارب ). هق هق . سکسکه .