معنی کلمه قری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قری . [ ق ُ را ] (اِخ ) (ام الَ ...) لقب شهر مکه است . (معجم البلدان ). رجوع به ام القری ̍ شود.