معنی کلمه جرگه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرگه . [ ج َ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زاوه از بخش حومه ٔ شهرستان تربت حیدریه . این ده در بیست و چهارهزارگزی شمال خاوری تربت حیدریه و سر راه مالرو عمومی زاوه واقع شده است . محلی دامنه و معتدل است . و 123 تن سکنه ٔ شیعی مذهب فارسی زبان دارد. محصول آن غلات و ابریشم و شغل اهالی زراعت و گله داری و قالیچه بافی است . و راه مالرو دارد. و طایفه ٔ سلطان میرزایی در این ده سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج 9).