معنی کلمه شسف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شسف . [ ش َ ] (ع مص ) پاره کردن غوره ٔ خرما را. (ناظم الاطباء). ولی در متون دیگر دیده نشد.