معنی کلمه بالاجوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بالاجوب . (اِخ ) دهی است از دهستان سلگی شهرستان نهاوند و در 18 هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند و بر کنار رودخانه ٔ سراب گیان در جلگه واقع است . ناحیه ای است سردسیر و دارای 211 تن سکنه ، آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن غلات و توتون وحبوبات و لبنیات و شغل مردم آنجا زراعت و گله داری وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).