معنی کلمه صید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صید. [ ص َ ی َ ] (ع مص ) شکار کردن .

سر بلند داشتن از کبر.

کج گردن شدن . (منتهی الارب ).