معنی کلمه سرآب باغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرآب باغ . [ س َ ] (اِخ ) دهی است از بخش آبدانان شهرستان ایلام واقع در 24 هزارگزی خاور آبدانان کنار راه مالرو ایلام به آبدانان . هوای آنجا گرم و دارای 567 تن سکنه است . آب آنجا از چشمه سار تأمین می شود و محصول آن غلات ، پشم ، برنج و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).