معنی کلمه لارشفوکو لیان کو... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لارشفوکو لیان کور. [ رُ ک ُ ] (اِخ ) فرانسوا. بشردوست و سیاستمدار فرانسوی ، مولد لارُش گیون (1747-1827 م .).