معنی کلمه اوداة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اوداة. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ وادی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).