معنی کلمه اود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اود. [ اَ وَ / وِ / وُد د ] (ع اِ) ج ِ ود. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (دهار). رجوع به ود شود.