معنی کلمه جرکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرکان . [ ج َ ] (اِخ ) از قرای جرجان است . (از معجم البلدان ) (از مرآت البلدان ج 4 ص 221).