معنی کلمه گناه ورزیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گناه ورزیدن . [ گ ُ وَ دَ ] (مص مرکب ) گناه کردن . عَنَت . (منتهی الارب ). رجوع به گناه و گناه کردن شود.