معنی کلمه جرقه لنکوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرقه لنکوم . [ ] (اِخ ) پسر قایدوخان و برادر بایسنقر جد چنگیزخان است که قوم تابچوت از نسل او پیدا شدند. (از حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 13).