معنی کلمه قروری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قروری . [ ق َ را ] (اِخ ) موضعی است در راه کوفه . (منتهی الارب ). جائی است میان معدن و حاجر در 12میلی حاجر که در آن چاه و برکه ای است دارای آبی گوارا، و از آنجا راه نقره و معدن از هم جدا گردند. (معجم البلدان ).