معنی کلمه قرور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرور. [ ق َ ] (ع ص ) آب خنک . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).