معنی کلمه گنا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گنا. [ گ ُ ] (اِ) مخفف گناه . (مخفف آن است ).