معنی کلمه نجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نجی . [ ن َ جی ی ] (ع اِ) راز. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سِر. (اقرب الموارد) (المنجد). ج ، انجیة.

(ص ) همراز. (مهذب الاسماء) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ) (دهار) (دستور اللغة). همراز کسی . (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء). که با او راز گوئی . (از اقرب الموارد) (از المنجد) : گشت نام آن دریده فرّجی آن لقب شد فاش زآن مرد نجی . مولوی .

قرین . (یادداشت مؤلف ).

محدِّث . (از اقرب الموارد) (المنجد).

سریع. (اقرب الموارد): بعیر نجی و ناقة نجیة.