معنی کلمه قروجنگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قروجنگ . [ ق ُ ج َ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دینور بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاهان واقع در 52000 گزی شمال باختری صحنه و 6000 گزی کندوله . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر است . سکنه ٔ آن 254 تن . آب آن از زه آب دره ٔ محلی و محصولات آن غلات ، حبوبات ، توتون ، چغندر و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).