معنی کلمه فطریس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فطریس . [ ] (معرب ، اِ) سرخس . (از فهرست مخزن الادویه ).