معنی کلمه اهرام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اهرام . [ اِ ] (ع مص ) پیر و کلان سال گردانیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). سخت پیر کردن . (تاج المصادر بیهقی ). پیر کردن .

ضعیف گردانیدن . (از اقرب الموارد).

سخت پیر شدن . (مؤید).