معنی کلمه زنجروی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زنجروی . [ زَ ج َ ] (اِ) عنزروت . (مهذب الاسماء) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ماده ٔ قبل شود.