معنی کلمه پهدررود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پهدررود. [ پ َ دَ ] (اِخ ) نام موضعی به مازندران . (سفرنامه ٔ رابینو ص 6 و 20 بخش انگلیسی ).