معنی کلمه شزن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شزن . [ ش َ زَ ] (ع ص ) مرد دشخوارخو. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). مرد تندخو.

(اِمص ) خستگی شدید از پابرهنگی . (از اقرب الموارد).

درشتی . ج ، شُزون . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

سختی زندگانی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). سختی . (از اقرب الموارد).

(اِ) ناحیه .

جانب .

دوری . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

زمین درشت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد).