معنی کلمه سر رسن یافتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سر رسن یافتن . [ س َ رِ رَ س َ ت َ ] (مص مرکب ) سر رشته یافتن .

دریافتن کار مهم .

رسیدن به مقصود. (برهان ) (آنندراج ).