معنی کلمه حرستا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرستا. [ ح َ رَ ] (اِخ ) از اعمال رعبان از نواحی حلب ، آب فراوان و حصنی دارد. (معجم البلدان ). و آنرا حرستی نیز نوشته اند.