معنی کلمه ضرائب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضرائب . [ ض َ ءِ ] (ع اِ) ج ِ ضَریبة. (منتهی الارب ). جزیه ها : از کلک تو شمشیر زده لشکر اسلام بر قیصر و فغفور نهد باج و ضرائب . سوزنی .