معنی کلمه انوام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انوام . [ اَن ْ ] (ع اِ) ج ِ نوم . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به نوم شود.