معنی کلمه لنگرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لنگرک . [ ل َ گ َ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد، واقع در 98هزارگزی شمال خاوری فریمان ، کنار راه اتومبیل رو مشهد به مزدوران . جلگه و معتدل . دارای 296 تن سکنه . آب آن از قنات . محصول آنجا غلات و چغندر و شغل اهالی زراعت و مالداری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).