معنی کلمه انواء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
انواء. [ اِن ْ ] (ع مص ) افکندن هسته ٔ خرما از دهان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). دانه های خرما انداختن از دهان . (آنندراج ). هسته بیوکندن . (تاج المصادر بیهقی ).

دور شدن .

بسیارسفر گردیدن .

روا کردن حاجت را.

کلان گردانیدن فربهی شتر را. (منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (آنندراج ).

دانه بستن غوره ٔ خرما. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).