معنی کلمه قره ناز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قره ناز. [ ق َ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان احمدآباد بخش تکاب شهرستان مراغه واقع در 17 هزارگزی شمال خاوری تکاب و 11 هزارگزی خاور ارابه رو احمدآباد به تکاب . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل سالم است . سکنه ٔ آن 256 نفر است . آب آن از چشمه سارها تأمین میشود. محصول آن غلات ، بادام ، حبوبات ، کرچک و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).