معنی کلمه درسوتا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
درسوتا. [ دَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان رودان بخش میناب شهرستان بندرعباس واقع در 70 هزارگزی شمال خاوری میناب و سر راه مالرو کهنوج - رودان . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).